606 604 080
499 817 910

Ceník

Ceny právních služeb jsou účtovány v souladu s advokátním tarifem (vyhl.č. 177/1996 Sb.).  Vedle nároku na odměnu jsou účtovány skutečné výdaje (soudní a správní poplatky, cestovné atp.).  

Odměna je vždy individuálně sjednána dohodou s klientem před poskytnutím právních služeb tak, aby odpovídala zejména hodnotě věci a její  předpokládané časové náročnosti. Prvotní kratší a orientační konzultace, pokud jejím výsledkem není věcné řešení případu, není zpravidla účtována. Při vymáhání pohledávek jsou předem účtovány pouze minimální zálohy a náklady právního zastoupení tak hradí ve většině případů  až dlužník společně s úspěšně vymoženou  pohledávkou.

Ceny některých právních služeb:

 • sepis smlouvy o převodu nemovitostí  od 3.600,-Kč
 • advokátní úschova peněz či listin na základě smlouvy svěřenecké od  2.400,-Kč
 • advokátní úschova peněz i listin na základě smlouvy svěřenecké od 3.600,-Kč
 • sepis listin k „nespornému“ rozvodu manželství  s nezletilými  dětmi  6.600,-Kč
 • sepis listin k „nespornému“ rozvodu manželství bez nezl. dětí  4.800,-Kč
 • sepis návrhu na rozvod manželství („sporný“ rozvod)  1.200,-Kč
 • sepis návrhu na povolení oddlužení od 3.600,-Kč (při společném oddlužení manželů od 4.800,-Kč)
 • sepis prohlášení vlastníka budovy od 2.400,-Kč za jednotku (byt, nebyt. prostor), nejméně 12.000,-Kč 
 • zpracování návrhu stanov bytového družstva či stanov společenství vlastníků 6.000,-Kč
 • zpracování návrhu na zápis změny  údajů v rejstříku SVJ nebo v obchodním rejstříku  1.200,-Kč
 • právní zastoupení v řízení o zápis změny údajů v rejstříku SVJ nebo v obchodním rejstříku 4.800,-Kč
 • sepis jednoduché předžalobní upomínky, na jejímž základě je dluh zaplacen 300,-Kč
 • ověření podpisu 30,-Kč   (ověření podpisu na listině sepsané advokátem není účtováno)
 • výpis z katastru nemovitostí  60,-Kč za 1 stránku
 • konverze dokumentů 30,-Kč za každých  započatých 5 stran dokumentu
 • konzultace 1.200,-Kč za hodinu

Na základě smlouvy uzavřené mezi advokátkou a   společností  MEBYS Trutnov s.r.o. jsou klientům této společnosti  poskytovány právní služby za zvýhodněných cenových podmínek (sleva  20 - 50 %, nejsou účtovány zálohy).

Soubory ke stažení:

Webové stránky vytvořil Acceler